Vår projektmodell

Projektmodell

DWOQ Project Management har utvecklat en projektmodell som tar fasta på den sociala intensitet som utmärker projekt av de slag som vi leder. Projektmodellen omfattar kommunikationsplan, projektledningsmodell, projektstyrningsmodell etc.

DWOQ Project Management leder projekt inom några utvalda områden. Samtliga dessa områden är i hög grad socialt intensiva med många deltagare och därmed komplexa. I dagsläget erbjuder vi projektledning inom tekniska (fastighets) projekt, administrativa projekt och förändringsprojekt. För vart och ett av områdena har vår projektmodell en anpassad modul.

Vi utvecklar stegvis vår projektmodell och nya moduler. Poängen är att vi ser projektledning som en profession i sig och att de specifika förutsättningar som gäller i ett projekt hanteras genom våra moduler och via projektstyrningsmodellen.

En vanligt förekommande utmaning med projekt är att projektledaren tenderar få dubbla roller, dels som projektledare, dels som expert i sakfrågan. Våra projektledare fokuserar projektledningen och de experter som behövs tillkopplas projektet beroende på sakfrågans karaktär och behov av omfattning av stöd.

side-separator