Renoveringsprojekt och
projektledning

Renoveringsprojekt och projektledning för brf – står er bostadsrättsförening inför stora renoveringsprojekt?

DWOQ Project Management är specialiserade på att leda renoveringsprojekt åt bostadsrättsföreningar.

Alla bostadsrättföreningar står förr eller senare inför större renoveringsprojekt och dessa är ofta en utmaning för styrelsen.

Det krävs tekniska kunskaper för att förstå vad som behöver göras och vad som måste handlas upp. Men det krävs också kunskaper i entreprenadjuridik eftersom föreningen är juridisk person och därmed inte omfattas av den skyddande lagstiftning som gäller för konsumenter. De regelverk som gäller byggentreprenader, AB04 och ABT06, är utformade med utgångspunkt att entreprenören och beställaren – det vill säga föreningen – är jämbördiga parter. Men så är inte fallet med de flesta bostadsrättsföreningar, där saknas ofta både de tekniska kunskaperna och kunskaperna om entreprenadjuridik.

Vi erbjuder er följande:

Vi har mångårig erfarenhet av upphandling och projektledning av de typer av entreprenader som en bostadsrättsförening måste hantera. Vi har under åren genomfört ett stort antal projekt med bland annat fasadrenoveringar, balkongrenoveringar, takomläggningar, fönsterbyten, dräneringsarbeten, renoveringar av gårdsbjälklag med tätskikt, hissbyten, byten av undercentraler för värme, installation av bergvärmeanläggningar och renovering av elanläggningar.

DWOQ Project Management har inga kopplingar till entreprenörer och tar inga ”kickbacks” från någon. Vi gör inga påslag på entreprenörernas fakturor utan tar bara betalt för våra tjänster. DWOQ Project Management lämnar offert med fasta priser för våra uppdrag, så att föreningen vet i förväg vad vi kommer att fakturera för uppdraget.

Självklart hanterar vi även allt annat som kan behövas för entreprenaden, till exempel inlämnande av bygglov/bygganmälan och anlitande av kontrollansvariga och besiktningsmän. Vi sköter också kontakterna med boende och lokalhyresgäster i den utsträckning ni önskar.

Genom vår partner Borätt Forum kan vi också erbjuda er rådgivning om hur ni finansierar ert projekt på bästa sätt.

Har ni ett projekt ni behöver hjälp mer eller vill ni veta mer om våra tjänster, hör av er till oss på dwoqproject@dwoqdirect.se för att diskutera just er projekt och få en kostnadsfri offert på projektledning.

side-separator