Radon­mätning

Radonmätning för brf – behöver er bostadsrättsförening hjälp att utföra radonmätning i föreningens fastigheter?

Radon är en luktfri och osynlig gas som kan orsaka lungcancer vid exponering av höga halter. Gränsvärden för inomhusluften i bostäder är 200 Bq/m3.. Enda sättet att säkerställa värdena är att utföra en radonmätning. Det är bostadsrättsföreningen som är ansvarig för att radonhalterna är kontrollerade och står även för eventuell radonsanering om halterna är för höga. Mätning bör ske om det har gått mer än 10 år sedan senaste mätning genomfördes eller om huset är nybyggt och inte har någon registrerad mätning. Kommunen kan kräva att föreningen undersöker och eventuellt åtgärdar radonhalten
i föreningens byggnader.

Radonmätning utförs under den så kallade eldningssäsongen som sträcker sig mellan oktober till april och ska pågå under minst två månader.

Vi hjälper er med att utföra en radonmätning i föreningens fastigheter – från beställning av dosor till redovisning av resultat till Miljöförvaltningen.

Följande ingår:

  • Undersöka hur många och vilka lägenheter som behöver mätas för ett godkänt resultat
  • Beställa dosor
  • Avisera och placera ut radondosor i utvalda lägenheter
  • Avisera och hämta in radondosor
  • Registrera och skicka in radondosorna för analys
  • Redovisa resultat av mätningen till kommunen och styrelsen
  • Kontakt med boende

Vill ni att vi hjälper er med detta eller om ni vill veta mer så kontakta oss på dwoqproject@dwoqdirect.se för en kostnadsfri offert.

Radondosor
side-separator