OVK – obligatorisk
ventilationskontroll

OVK – obligatorisk ventilationskontroll för brf –
är det dags att kontrollera ventilationen i föreningens fastigheter?

Hur fungerar ventilationen i föreningens fastigheter, har ni problem med dålig luft och lukt i lägenheterna? I samband med ombyggnation av lägenheter skapas ofta problem som även drabbar grannarna. Det kan t ex röra sig om en köksfläkt som felaktigt kopplats till ventilationen och gör så att matos trycks in till grannarna.

Obligatorisk ventilationskontroll – OVK ska genomföras regelbundet för att säkerställa att inomhusklimatet är bra och att ventilationen fungerar.

Det är byggnadens ägare, bostadsrättsföreningen, som är ansvarig för att OVK utförs inom lagstadgat tidsintervall och att eventuella brister åtgärdas. Flerbostadshus ska besiktigas vart sjätte år om det inte har FT- eller FTX-ventilation, då ska det utföras vart tredje år. Även förskolor, skolor och vårdlokaler m m ska besiktigas vart tredje år. Om fastigheten har självdragsventilation bör besiktningen utföras under den kalla årstiden.

Är det dags för en kanalrengöring så är det lämpligt att utföra detta samtidigt.

Om kraven på OVK besiktning inte uppfylls eller brister åtgärdas kan kommunens byggnadsnämnd förelägga ägaren att åtgärda detta.

Vi kan hjälpa er med upphandling av OVK och planering inför genomförande.
I samband med detta hanterar vi även alla kontakter med boende och entreprenör.

Vill ni att vi hjälper er med detta eller om ni vill veta mer så kontakta oss på dwoqproject@dwoqdirect.se för en kostnadsfri offert.

side-separator