Trapphusen är en viktig del för samtliga boende och en renovering kan öka helhetsintrycket avsevärt. Nu är det ett bra läge att starta upphandlingen av en trapphusrenovering, som med fördel utförs under vinterhalvåret.
För att styrelsen skall ha ett bra beslutsunderlag är det viktigt med ett genomarbetat förfrågningsunderlag. Ett tydligt förfrågningsunderlag ger jämförbara offerter och minskar risken för oväntade och tillkommande kostnader under projektets gång.

DWOQ Project Management har mångårig erfarenhet av upphandling och projektledning och vi är specialiserade på att leda renoveringsprojekt åt bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Vi hanterar allt som kan behövas för att entreprenaden ska gå smidigt, bygglov/bygganmälan, anlitande av kontrollansvariga och besiktningsmän samt kontakter med boende och entreprenörer.
Vi är i detta nu i full gång med flertalet upphandlingar för just trapphusrenoveringar och har noterat att entreprenörerna redan nu börjar bli uppbokade inför hösten.

Läs mer om hur vi kan hjälpa er med ert nästa renoveringsprojekt.