Om taket har uppnått sin tekniska livslängd och är i så dåligt skick att det inte är möjligt att renovera så är det läge att göra ett takbyte. Detta behöver göras så snart som möjligt för att undvika skador i huset.

I samband med ett takbyte så kan det även vara bra att se över om det är andra åtgärder som behöver utföras. Till exempel taksäkerheten eller något annat, då det kan medföra samordningsvinster att göra detta samtidigt.

Viktigt att tänka på är att många äldre plåttak har asbest i färgen, detta bör undersökas innan ett takbyte för att veta om sanering krävs.

Viktigt att komma ihåg är att vid ett byte av material eller andra åtgärder som ändrar husets utseende så krävs det bygglov från din kommun.

Läs mer om hur vi kan hjälpa er med ert nästa renoveringsprojekt >>