Ska ni renovera huset nästa år så är det dags att börja fundera på hur det ska se ut och om ni vill passa på att återställa utseendet till ursprungligt.

Vill ni återställa huset till ursprunglig gestaltning i samband med en kommande fasadrenovering så passa på att undersöka vilka ändringar som gjorts under åren redan nu. Ofta har kulör och putsmetod ändrats genom åren, likaså balkongräcken och entrépartier.

Om ni planerar att ändra kulör eller utseende på något annat sätt så är detta bygglovspliktigt, och det är viktigt att påbörja en bygglovsprocess i god tid då detta ofta drar ut på tiden.

Vi kan hjälpa er genom hela processen från att ta fram ett gestaltningsförslag och söka bygglov för att vara förberedda när det är dags att handla upp projektet.

Det finns fortfarande tid att handla upp och genomföra kortare sommarprojekt som till exempel mindre målningsprojekt, dränering och markarbeten. Hör av er så kan vi hjälpa till med upphandling och projektledning.

Läs mer om hur vi kan hjälpa er med ert nästa renoveringsprojekt >>

Bilderna visar en fasad som är återställd till sin ursprungliga gestaltning från när huset byggdes på 1920 talet och ett trapphus som är återställd till sitt ursprungliga 1950 tal.