Det är viktigt att göra en statusbesiktning av taket med jämna mellanrum och om ni löpande utför nödvändigt underhåll på taket kan ni förlänga livslängden väsentligt. Det är kostsamt att lägga om tak och det är viktigt att taket hålls i gott skick för att undvika vattenskador i fastigheten.

Bilden visar hur det ser det ut på flera tak runt om i landet just nu och efter vintern är det viktigt att besiktiga sitt tak så att inga skador har uppstått från snö, is eller snöskottning. På bilden kan man även se att färgen börjar släppa och att det är dags för en ommålning.

Vid en reparation eller ommålning av tak är det nu hög tid att påbörja arbetet. Detta för att arbetet skall hinnas med att genomföras under den varma perioden på året.

DWOQ Project Management hjälper till med hela processen, från utredning och upphandling till projektledningen av hela projektet. Vi har många års erfarenhet av att hjälpa bostadsrättsföreningar och fastighetsägare med sina renoveringsprojekt. I samband med detta hanterar vi även alla kontakter med boende och entreprenörer.

Läs mer om hur vi kan hjälpa er med ert nästa renoveringsprojekt >>