Behövs verkligen ett stambyte eller skulle det räcka med en relining? Hur skiljer sig dessa åtgärder åt? Urban Bladin kommer att förklara skillnaden och ger tips och råd på hur man bör tänka inför dessa stora renoveringar.

Läs mer och anmälan >>