Det kan vara svårt att upptäcka och se fel i gamla betongkonstruktioner, men när det väl har konstaterats att det finns skador som behöver åtgärdas, så bör tekniska experter anlitas för projekteringen, så att rätt åtgärder utförs.

Det är viktigt att välja entreprenörer med rätt kunskap och erfarenhet vid lagningar av bärande konstruktioner och tyvärr ser vi ibland vad som mest kan beskrivas som ”kosmetiska” lagningar. Man har helt enkelt bara putsat över sprickorna i betongen istället för att bila bort allt som är dålig, frilagt armeringen och undersökt eventuella skador på den och åtgärdat problemen.

Vi har flera års erfarenhet av att leda projekt där betongkonstruktioner har renoverats och kan hjälpa er hela vägen från utredning, där vi anlitar rätt experter för att undersöka skadornas omfattning, till upphandling och genomförande av entreprenaden.

Viktigt att tillägga är också att en bygganmälan till kommunen behöver göras eftersom ingrepp i bärande konstruktioner är anmälningspliktiga.

Bilderna är från två olika garagerenoveringsprojekt som vi ledde under sommaren 2021.

Läs mer om hur vi kan hjälpa er med ert nästa renoveringsprojekt >>