Betongkonstruktioner åldras långsamt och därför kan det vara svårt att se när man behöver göra något för att säkerställa konstruktionens bärighet.

Många bostadsrättsföreningar har garage av betong som är hårt utsatta av vägsalt och fukt från det slask som följer med bilarna in i garaget. En annan konstruktion som man behöver hålla koll på är gårdsbjälklag på innergårdar. Dessa har ett tätskikt som skyddar mot att vatten tränger ner i lokalerna under gården.

Tyvärr räcker det inte med att titta på konstruktionens ålder för att avgöra underhållsbehovet. Men det finns ofta synliga tecken som kan indikera att det finns skador som måste åtgärdas. Det kan t ex. vara sprickor i betongen. I garage framträder sprickorna ofta i pelare eller väggar nära golvet. Orsaken är då att armeringen inne i pelaren börjat rosta för att vägsalt och fukt har trängt in. När stålet rostar så expanderar det, vilket medför att betongen spjälkas (spricker).

Gårdsbjälklag är svårare att hålla koll på då de normalt är täckta av planteringar eller andra ytor på ovansidan. Då får man titta på undersidan. Tecken att leta efter kan vara längre sprickor i betongen, missfärgning av att vatten trängt in eller rostiga stålbalkar.
När man ser något av dessa varningstecken kan det vara dags att göra något.

Vi kan hjälpa er med ert renoveringsprojekt, hela vägen från utredning, där vi anlitar rätt experter för att undersöka skadornas omfattning, till upphandling och genomförande av entreprenaden.

Läs mer om hur vi kan hjälpa er med ert nästa renoveringsprojekt >>