Flerbostadshus ska besiktigas vart sjätte år om det inte är FT- eller FTX-ventilation då ska det utföras vart tredje år. Även förskolor, skolor och vårdlokaler mm. ska besiktigas vart tredje år. Om fastigheten har självdragsventilation bör besiktningen utföras under den kalla årstiden.

DWOQ Project Management kan hjälpa er med upphandling av OVK och planering inför genomförande. I samband med detta hanterar vi även alla kontakter med boende och entreprenör.

Läs mer om OVK >>