Elbilar är populärare än någonsin, och även viktiga för att Sveriges fordonsflotta ska kunna bli fossiloberoende fram till år 2030. Att kunna erbjuda laddplatser till boende gör föreningen mer attraktiv.

Vi på DWOQ Project Management har erfarenhet av utredning, upphandling och installation av laddplatser både i garage och på utomhusparkeringar.

Bilden visar ett avslutat projekt där nya laddplatser har installerats i föreningens garage.

Läs mer om hur vi kan hjälpa er med ert nästa renoveringsprojekt >>