Det är ett utmärkt tillfälle att ändra karaktären på huset. Om ni har ett äldre hus som renoverats någon gång sedan det byggdes så är det inte osannolikt att man ändrat färgsättningen för att få huset att se modernare ut. Men det är inte säkert att det är det mest lyckade för huset, varje byggnadstid har sin egen typiska färgsättning.

Vi rekommenderar att undersöka hur huset var färgsatt från början. Det kan gå att få fram äldre puts- och färglager genom att skrapa i putsen. Om det inte går att hitta rester av ursprunglig färg så kan man anlita en arkitekt eller byggnadsantikvarie som kan ta fram förslag på färgsättning som var typiskt för byggnadstiden och platsen. Men glöm inte bort att ändring av kulörer oftast kräver bygglov, så påbörja detta i god tid innan renoveringen ska göras.

Bilderna visar ett nyligen renoverat 1920-talshus i Stockholm där de bleka 1970-talsfärgerna ersatts med de starkare röda och gula kulörer som gick att identifiera i det äldsta putslagret.

Läs mer om hur vi kan hjälpa er med ert nästa renoveringsprojekt >>