Det är bostadsrättsföreningens styrelse enligt Miljöbalken som är ansvarig för att säkerställa att det ej förekommer otillåtet höga värden av radon i föreningens bostäder och lokaler. Enda sättet att säkerställa värdena är att utföra en radonmätning. Har föreningen otillåtet höga värden är styrelsen skyldig att utföra åtgärder för att sänka till tillåten nivå. En mätning bör ske om det har gått mer än 10 år sedan senaste mätningen genomförts eller om huset är nybyggt och inte har någon registrerad mätning.

Radonmätning ska göras under den så kallade eldningssäsongen som sträcker sig mellan oktober till april. Mätningen ska utföras under minst två månader i enlighet med Boverkets regler.

Radondosor