Storholmen Projekt har bytt namn till DWOQ Project Management

Vi är precis som tidigare  specialiserade på att leda renoveringsprojekt åt bostadsrättsföreningar med alla de typer av renoveringsarbeten som normalt är föreningens ansvar.

Vi har inga kopplingar till entreprenörer och tar inga ”kickbacks” från någon.
Vi gör heller inga påslag på entreprenörernas fakturor – vi tar bara betalt för våra tjänster.

Vi lämnar offert med fasta priser för våra uppdrag, så att föreningen i förväg vet vad vi kommer att fakturera för uppdraget.

Ny mejadress : dwoqproject@storholmendirekt.se

Storholmen Projekt logga